INSCHRIJVEN PRESALE APPARTEMENTEN

Het moment van uw inschrijving tijdens de presale is straks één van de selectiecriteria bij toewijzing van de appartementen. Er kunnen door u geen rechten worden ontleend aan deze présale-inschrijving.