Toewijzingsprocedure Appartementen in Land van Dico

Een appartement kopen in Land van Dico. Hoe werkt dat?

De 25 appartementen worden via een toewijzingsprocedure aan de markt aangeboden. Maar hoe werkt dit eigenlijk?

We bespeuren veel enthousiasme rondom de appartementen in Land van Dico. Het kan straks dan ook zo maar gebeuren dat er meer belangstellenden zijn voor één en hetzelfde appartement. Aan wie wordt het appartement dan toegewezen? We willen hier vooraf transparant in zijn. Hieronder leggen we de toewijzingsprocedure dan ook graag aan je uit.

1. AANMELDEN

Je hebt je tijdens de presale als belangstellende aangemeld voor een bepaald type appartement . Dit is het eerste selectiecriterium voor de toewijzing. Als je je hebt aangemeld ontvang je updates over de ontwikkelingen in Land van Dico met in het bijzonder over de appartementen, maar je hebt ook meteen de zekerheid dat je op tijd alle nieuwe informatie over de start verkoop als eerste ontvangt.

2. VOORKEUREN OPGEVEN

Op de dag van de start verkoop is op de website alle informatie over de verschillende appartementen op bouwnummerniveau beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan specifieke verkooptekeningen, de technische omschrijving en een koperskeuzelijst. Hierop kun je jouw voorkeur baseren. Je kunt maximaal 5 bouwnummers als voorkeur doorgeven. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Per toekomstig huishouden wordt slechts één inschrijving geaccepteerd. Vanaf de start verkoop heb je circa 1,5 week de tijd om je voorkeuren aan ons door te geven. Bereid je daarom alvast goed voor.

3. DE TOEWIJZING

Nadat de inschrijftermijn gesloten is, vindt de toewijzing van de appartementen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen het appartement van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

  1. Aantal kandidaten per bouwnummer
    Is er één kandidaat voor een bepaald bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor een en hetzelfde bouwnummer, dan volgt een tweede beoordeling.
  2. Financiële check
    Bij meerdere kandidaten op één bouwnummer bekijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Daarmee toon je aan dat jij de woning kunt financieren. Je kunt ons dit laten weten door, nadat de verkoop is gestart, een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden. Deze uploadmogelijkheid is beschikbaar zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren hebt doorgegeven. Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.
  3. Aanmeldduur
    Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze hebben allemaal de financiële check doorlopen, dan kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende voor de presale. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld bij de presale.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting en transparante procedure. Over de persoonlijke toewijzingen zelf kan door ons niet nader gecommuniceerd worden.

4. OPTIE

Na de toewijzing worden kandidaten gebeld die een appartement toegewezen hebben gekregen. Je hebt – bij acceptatie van de toewijzing – een optie op die woning. Dit bevestigen we je dan ook nog per e-mail. Daarna plannen we direct een afspraak voor een gesprek bij de makelaar. Heb je helaas geen appartement toegewezen gekregen, dan ben je reserve kandidaat. Een optie op een appartement geldt voor de periode van één kalenderweek vanaf het gesprek bij de makelaar.

Wel een appartement
Gefeliciteerd! Je hebt een appartement toegewezen gekregen! Wij maken zo spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek met de makelaar.

Geen appartement
Helaas, er waren meer kandidaten dan appartementen waardoor je geen appartement toegewezen hebt gekregen. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we dit appartement opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met je op. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

5. GESPREK MAKELAAR

We streven ernaar om samen met jou voortvarend te werk te gaan. Via de website is er – na de start verkoop – al veel informatie op bouwnummerniveau beschikbaar. Het is daardoor mogelijk om je goed voor te bereiden op het eerste gesprek met de makelaar. Deze voorbereiding raden wij je dan ook aan om te doen. Tijdens het gesprek is er natuurlijk alle ruimte en tijd om vragen te stellen en nog meer over het appartement te weten te komen. Ook maken we graag afspraken over de verwachtingen over en weer. Op deze manier is en blijft het kopen van jouw appartement een mooi feestje.

6. CONTRACT TEKENEN

Na het gesprek met de makelaar ben je weer een stap dichter bij de aankoop van jouw nieuwe appartement. Als je helemaal zeker bent en je wilt het appartement definitief kopen, dan wordt de tekenafspraak met de makelaar gemaakt. Samen lopen jullie de overeenkomst (de koop- en aanneemovereenkomst) door. Heb je daar nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden. Na het zetten van jouw handtekening is de laatste stap gezet en is het wachten op de start van de bouw.

7. JOUW APPARTEMENT!

Wanneer aan alle opschortende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan, starten we met de bouw van het project. Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld dat minimaal 70% van alle appartementen in het project verkocht moet zijn. Hierover ontvang je van ons dan uiteraard een officieel bericht met de uitnodiging voor het tekenen van de leveringsakte bij Huijbregts Notarissen in ’s-Hertogenbosch.

 

 

De inschrijving voor de appartementen van Land van Dico sluit op zondagavond 6 oktober om 23.59.